فوتبــال 11

اروپا

لیگ قهرمانان

فصل: 2021/2022
 • 2021/2022
 • 2020/2021
 • 2019/2020
 • 2018/2019
 • 2017/2018
 • 2016/2017
 • 2015/2016
 • 2014/2015
 • 2013/2014
 • 2012/2013
 • 2011/2012
 • 2010/2011
 • 2009/2010
 • 2008/2009
 • 2007/2008
 • 2006/2007
 • 2005/2006
 • 2004/2005
 • 2003/2004

جدول لیگ قهرمانان اروپا - فصل 2021/2022

گروه A
 • گروه A
 • گروه B
 • گروه C
 • گروه D
 • گروه E
 • گروه F
 • گروه G
 • گروه H
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
4
0
1
17:8
12
2
5
2
2
1
9:7
8
3
5
1
1
3
13:13
4
4
5
1
1
3
5:16
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
12:5
9
2
2
2
0
0
5:2
6
3
2
0
1
1
3:4
1
4
3
0
1
2
2:11
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
0
1
5:3
3
2
3
1
0
2
10:9
3
3
2
1
0
1
3:5
3
4
3
0
2
1
4:5
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
5
0
0
15:5
15
2
5
1
2
2
3:8
5
3
5
1
1
3
5:7
4
4
5
1
1
3
4:7
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
7:2
9
2
2
1
0
1
2:5
3
3
2
0
1
1
2:3
1
4
3
0
1
2
2:4
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
8:3
6
2
3
1
0
2
3:4
3
3
2
1
0
1
2:3
3
4
3
0
2
1
1:3
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
5
0
0
16:3
15
2
5
3
0
2
12:8
9
3
5
2
0
3
5:11
6
4
5
0
0
5
3:14
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
6:0
6
2
3
2
0
1
8:6
6
3
2
1
0
1
2:3
3
4
3
0
0
3
3:8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
10:3
9
2
2
1
0
1
4:2
3
3
3
1
0
2
3:8
3
4
2
0
0
2
0:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
4
0
1
12:3
12
2
5
3
1
1
8:3
10
3
5
2
0
3
6:10
6
4
5
0
1
4
1:11
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
5:2
6
2
2
1
0
1
3:3
3
3
3
1
0
2
3:6
3
4
2
0
1
1
0:5
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
9:0
9
2
2
1
1
0
3:1
4
3
2
1
0
1
3:4
3
4
3
0
0
3
1:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
5
0
0
19:3
15
2
5
2
1
2
2:6
7
3
5
1
2
2
5:9
5
4
5
0
1
4
1:9
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
10:2
6
2
3
1
1
1
1:3
4
3
2
1
0
1
3:4
3
4
3
0
1
2
1:3
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
9:1
9
2
2
1
0
1
1:3
3
3
3
0
2
1
2:5
2
4
2
0
0
2
0:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
3
1
1
10:7
10
2
5
2
1
2
9:7
7
3
5
1
3
1
10:10
6
4
5
1
1
3
6:11
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
5:3
6
2
2
1
1
0
3:2
4
3
3
1
1
1
4:4
4
4
3
1
1
1
6:8
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
1
1
5:4
4
2
2
1
0
1
5:3
3
3
3
0
2
1
7:8
2
4
2
0
0
2
0:3
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
2
2
1
4:3
8
2
5
2
1
2
7:6
7
3
5
1
3
1
5:4
6
4
5
1
2
2
4:7
5
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
5:2
6
2
3
1
2
0
1:0
5
3
3
1
1
1
4:3
4
4
2
1
1
0
3:2
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
0
1
3:3
3
2
2
0
2
0
1:1
2
3
3
0
1
2
2:4
1
4
3
0
1
2
1:5
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
4
0
1
10:1
12
2
5
4
0
1
9:6
12
4
5
0
1
4
1:13
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
9:0
9
2
2
2
0
0
5:2
6
4
3
0
1
2
1:5
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
4:4
6
2
2
1
0
1
1:1
3
4
2
0
0
2
0:8
0
جدول لیگ قهرمانان اروپا
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11