فوتبــال 11

آسیا

لیگ قهرمانان

فصل: 2021
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008

جدول لیگ قهرمانان آسیا - فصل 2021

گروه A
 • گروه A
 • گروه B
 • گروه C
 • گروه D
 • گروه E
 • گروه F
 • گروه G
 • گروه H
 • گروه I
 • گروه J
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
1
2
10:8
10
2
6
3
1
2
11:9
10
3
6
2
1
3
6:6
7
4
6
2
1
3
9:13
7
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
1
1
5:3
4
2
3
1
1
1
5:5
4
3
3
1
0
2
3:4
3
4
3
1
0
2
4:7
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
5:5
6
2
3
2
0
1
6:4
6
3
3
1
1
1
3:2
4
4
3
1
1
1
5:6
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
2
1
9:6
11
2
6
2
4
0
6:3
10
3
6
1
4
1
6:8
7
4
6
0
2
4
2:6
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
5:3
6
2
3
1
2
0
5:4
5
3
3
1
2
0
1:0
5
4
3
0
2
1
2:3
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
2
0
5:3
5
2
3
1
2
0
4:3
5
3
3
0
2
1
1:4
2
4
3
0
0
3
0:3
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
2
1
14:8
11
2
6
2
3
1
11:9
9
3
6
2
3
1
9:8
9
4
6
1
0
5
3:12
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
7:4
7
2
3
2
1
0
8:4
7
3
3
1
2
0
3:2
5
4
3
1
0
2
2:7
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
1
1
6:4
4
2
3
1
1
1
6:6
4
3
3
0
2
1
4:5
2
4
3
0
0
3
1:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
2
1
9:5
11
2
6
3
1
2
9:7
10
3
6
2
1
3
4:7
7
4
6
1
2
3
3:6
5
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
6:3
6
2
3
1
1
1
5:4
4
3
3
1
1
1
2:2
4
4
3
1
1
1
1:2
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
4:3
6
2
3
1
2
0
3:2
5
3
3
1
0
2
3:5
3
4
3
0
1
2
1:4
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
0
1
14:5
15
2
6
4
1
1
7:3
13
3
6
0
3
3
2:9
3
4
6
0
2
4
6:12
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
7:3
9
2
3
2
1
0
4:2
7
3
3
0
1
2
2:5
1
4
3
0
1
2
0:6
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
7:2
6
2
3
2
0
1
3:1
6
3
3
0
2
1
2:3
2
4
3
0
1
2
4:7
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
6
0
0
13:1
18
2
6
4
0
2
10:6
12
3
6
2
0
4
7:9
6
4
6
0
0
6
2:16
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
7:1
9
2
3
2
0
1
6:3
6
3
3
1
0
2
2:4
3
4
3
0
0
3
0:9
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
6:0
9
2
3
2
0
1
4:3
6
3
3
1
0
2
5:5
3
4
3
0
0
3
2:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
1
0
14:2
16
2
6
3
2
1
9:5
11
4
6
0
2
4
0:10
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
8:1
9
2
3
2
1
0
7:2
7
4
3
0
1
2
0:5
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
6:1
7
2
3
1
1
1
2:3
4
4
3
0
1
2
0:5
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
1
0
22:5
16
2
6
2
3
1
15:7
9
4
6
0
0
6
1:27
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
13:2
9
2
3
1
2
0
11:4
5
4
3
0
0
3
0:9
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
9:3
7
3
3
1
1
1
4:3
4
4
3
0
0
3
1:18
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
6
4
0
2
22:6
12
3
6
1
1
4
4:24
4
4
6
0
1
5
3:23
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
2
0
1
13:3
6
3
3
0
1
2
1:7
1
4
3
0
0
3
2:13
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
2
0
1
9:3
6
3
3
1
0
2
3:17
3
4
3
0
1
2
1:10
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
2
0
13:2
14
2
6
3
2
1
6:3
11
3
6
2
2
2
10:8
8
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
8:2
7
2
3
2
1
0
3:0
7
3
3
1
1
1
4:4
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
5:0
7
2
3
1
1
1
3:3
4
3
3
1
1
1
6:4
4
جدول لیگ قهرمانان آسیا
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11