فوتبــال 11

ژاپن

جی لیگ کاپ

فصل: 2022
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008

جدول جی لیگ کاپ ژاپن - فصل 2022

گروه A
 • گروه A
 • گروه B
 • گروه C
 • گروه D
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
1
1
16:7
13
2
6
3
2
1
14:9
11
3
6
1
2
3
8:12
5
4
6
0
3
3
9:19
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
7:2
6
2
3
1
1
1
7:4
4
3
3
0
3
0
8:8
3
4
3
1
0
2
5:6
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
9:5
7
2
3
2
1
0
7:5
7
3
3
0
2
1
3:6
2
4
3
0
0
3
1:11
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
0
2
13:5
12
2
6
3
1
2
6:4
10
3
6
2
2
2
6:8
8
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
7:2
6
2
3
1
1
1
3:2
4
3
3
1
1
1
3:3
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
6:3
6
2
3
2
0
1
3:2
6
3
3
1
1
1
3:5
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
1
2
8:11
10
2
6
2
2
2
13:11
8
3
6
2
2
2
9:8
8
4
6
1
3
2
9:9
6
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
6:4
7
3
3
0
1
2
3:5
1
4
3
1
1
1
6:5
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
0
2
2:7
3
3
3
2
1
0
6:3
7
4
3
0
2
1
3:4
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
0
2
9:6
12
3
6
2
1
3
4:5
7
4
6
1
2
3
4:6
5
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
6:2
9
3
3
2
0
1
3:2
6
4
3
1
2
0
2:1
5
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
0
2
3:4
3
2
3
0
1
2
1:3
1
4
3
0
0
3
2:5
0
جدول جی لیگ کاپ ژاپن
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11