فوتبــال 11

اروپا

قهرمانی زیر 21 سال، انتخابی

فصل: 2022
 • 2022
 • 2021
 • 2019
 • 2017
 • 2015
 • 2013
 • 2011
 • 2009

جدول قهرمانی زیر 21 سال، انتخابی اروپا - فصل 2022

گروه A
 • گروه A
 • گروه B
 • گروه C
 • گروه D
 • گروه E
 • گروه F
 • گروه G
 • گروه H
 • گروه I
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
6
0
0
17:4
18
2
6
5
0
1
18:6
15
3
7
4
0
3
18:9
12
4
6
3
1
2
9:7
10
6
7
0
0
7
0:20
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
7:2
9
2
3
3
0
0
9:2
9
3
3
2
0
1
4:3
6
4
3
2
0
1
9:3
6
6
3
0
0
3
0:12
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
10:2
9
2
3
2
0
1
9:4
6
3
4
2
0
2
9:6
6
4
3
1
1
1
5:4
4
6
4
0
0
4
0:8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
0
1
21:8
15
3
6
4
1
1
17:4
13
4
6
2
1
3
9:12
7
5
6
1
0
5
4:13
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
7:6
6
3
3
2
0
1
9:2
6
5
3
1
0
2
3:5
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
14:2
9
3
3
2
1
0
8:2
7
5
3
0
0
3
1:8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
0
1
17:4
15
2
6
5
0
1
15:4
15
3
6
3
0
3
11:8
9
4
6
2
0
4
7:18
6
6
6
1
0
5
3:15
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
4
0
0
11:0
12
2
3
3
0
0
10:3
9
4
2
2
0
0
7:1
6
5
4
1
0
3
2:8
3
6
2
1
0
1
4:6
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
7:1
6
2
2
1
0
1
4:4
3
3
4
1
0
3
4:7
3
4
4
1
0
3
3:12
3
6
2
0
0
2
1:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
5
0
0
20:0
15
2
6
4
2
0
11:1
14
3
5
2
1
2
12:7
7
4
5
2
1
2
6:4
7
5
6
2
0
4
11:7
6
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
18:0
9
2
3
2
1
0
3:0
7
3
2
1
0
1
6:1
3
4
3
1
0
2
7:4
3
5
2
0
1
1
1:2
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
8:1
7
2
2
2
0
0
2:0
6
3
3
2
0
1
5:2
6
4
3
1
1
1
6:6
4
5
3
1
0
2
4:3
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
1
0
15:2
16
2
5
4
1
0
20:3
13
3
7
2
2
3
2:8
8
4
6
2
1
3
11:7
7
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
11:1
9
2
3
2
1
0
9:2
7
3
3
2
0
1
2:2
6
5
2
0
1
1
0:1
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
6:0
9
2
4
2
0
2
11:6
6
3
2
1
1
0
9:2
4
5
4
0
2
2
0:6
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
7
4
2
1
18:5
14
2
5
4
1
0
9:2
13
3
6
3
1
2
7:5
10
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
13:1
9
2
3
2
1
0
5:1
7
3
3
2
0
1
3:2
6
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
4:1
6
2
4
1
2
1
5:4
5
3
3
1
1
1
4:3
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
1
1
11:4
13
2
4
3
1
0
8:3
10
3
6
3
0
3
8:9
9
4
6
2
2
2
7:6
8
5
5
2
0
3
4:7
6
6
5
0
0
5
0:9
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
2
2
0
0
5:1
6
3
3
2
0
1
4:2
6
4
2
2
0
0
4:0
6
5
3
1
2
0
6:3
5
6
3
0
0
3
0:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
3:2
4
3
3
1
0
2
1:3
3
4
4
1
0
3
4:9
3
5
2
0
0
2
0:5
0
6
2
0
0
2
0:4
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
1
0
20:1
16
2
6
4
1
1
7:8
13
3
6
1
3
2
4:7
6
5
6
1
2
3
5:7
5
6
6
1
0
5
5:17
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
15:0
9
2
3
3
0
0
5:2
9
5
3
0
2
1
1:2
2
6
3
0
1
2
0:4
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
5:1
7
2
3
1
1
1
2:6
4
3
3
1
1
1
5:3
4
4
3
1
1
1
3:5
4
6
3
0
0
3
1:11
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
6
0
0
13:1
18
2
4
3
0
1
4:2
9
4
5
1
1
3
3:8
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
5:0
9
3
3
0
1
2
2:6
1
4
0
0
0
0
0:0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
8:1
9
2
4
3
0
1
4:2
9
3
2
1
0
1
1:2
3
جدول قهرمانی زیر 21 سال، انتخابی اروپا
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11