فوتبــال 11

برزیل

پائولیستا 1

فصل: 2022
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009

جدول پائولیستا 1 برزیل - فصل 2022

گروه A
 • گروه A
 • گروه B
 • گروه C
 • گروه D
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
12
7
2
3
19:9
23
2
12
4
2
6
12:17
14
3
12
3
5
4
14:16
14
4
12
3
2
7
11:15
11
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
1
1
12:3
13
2
6
3
1
2
10:8
10
3
6
2
3
1
8:5
9
4
6
1
2
3
6:8
5
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
1
2
7:6
10
2
6
2
0
4
5:7
6
3
6
1
2
3
6:11
5
4
6
1
1
4
2:9
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
12
7
2
3
18:10
23
2
12
4
4
4
9:10
16
3
12
3
5
4
15:17
14
4
12
0
3
9
5:19
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
3
0
6:2
12
2
6
3
2
1
4:2
11
3
6
2
2
2
8:8
8
4
6
0
1
5
2:10
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
0
2
14:8
12
2
6
1
3
2
7:9
6
3
6
1
1
4
3:8
4
4
6
0
2
4
3:9
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
12
9
3
0
17:3
30
2
12
5
4
3
19:12
19
3
12
5
3
4
10:12
18
4
12
4
5
3
17:17
17
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
6
0
0
10:1
18
2
6
5
0
1
14:5
15
3
6
3
2
1
11:9
11
4
6
2
3
1
5:5
9
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
3
0
7:2
12
2
6
3
0
3
5:7
9
3
6
1
3
2
6:8
6
4
6
0
4
2
5:7
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
12
6
2
4
19:13
20
2
12
3
6
3
11:10
15
3
12
3
5
4
16:19
14
4
12
2
3
7
10:23
9
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
1
0
14:5
16
2
6
2
3
1
5:3
9
3
6
2
2
2
8:10
8
4
6
1
2
3
7:8
5
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
1
3
2
8:9
6
2
6
1
3
2
6:7
6
3
6
1
1
4
5:8
4
4
6
1
1
4
3:15
4
جدول پائولیستا 1 برزیل
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11